Sfeer

De inrichting van de dagbesteding heeft een sfeervolle huiskamer en ingerichte keuken waardoor iemand zich al snel thuis zal voelen. De huiskamer bied voldoende elementen voor ieder persoon, er is ruimte voor gezamenlijke activiteiten maar ook voor rustmomenten. De bestaande gymzaal blijft in tact, zodat we dagelijks een uurtje gezellig gymmen met elkaar. Rondom de dagbesteding ligt een fijn terras, die van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar regelmatig in het zonnetje wordt gezet. Hier maken we graag gebruik van, voor rust maar ook het dagelijks praatje onder het genot van een bakje koffie of thee.

Doelstelling

  • Samen met bezoeker (en evt. mantelzorg) stellen we wensen op om zijn of haar welzijn te vergroten
  • Stimuleren en in stand houden van zelfredzaamheid
  • Laagdrempelig- en saamhorigheid
  • Aanbieden van structuur
  • Begeleiding bij alle activiteiten
  • Lichamelijke beweging op maat
  • ontlasting van mantelzorger door maaltijd mee te eten,
  • mogelijkheid tot persoonlijke verzorging

Door dagelijks terugkerende activiteiten en activiteiten individueel gericht, is er aandacht voor het behalen van (individuele) doelen.

Doelgroep

De doelgroep die past binnen onze dagbesteding zijn ouderen personen die niet rolstoelafhankelijk zijn.

Indicatie

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding is er een indicatie nodig vanuit de WMO, hiervoor kunnen wij u doorverwijzen met stichting inzet voor zorg of kunt u zelf contact opnemen met de gemeente. Voor vervoer kunt u een vervoerindicatie krijgen of kunnen we afspraken maken.

Als u besluit om deel te nemen aan onze dagbesteding, dan volgt een kennismakingsgesprek met de deelnemer en familie. Mantelzorger en familie zijn altijd welkom om contact op te nemen. Alles is bespreekbaar.

Heeft u interesse om bij ons aan te sluiten, dan bent u van harte welkom om eens te komen kijken.